เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :