เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :