เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานสรุปแบบประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปแบบประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :