เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :