เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์การให้เช่าทรััพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณด้านหน้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์การให้เช่าทรััพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณด้านหน้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :