เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบทอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal)แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบทอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal)แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :