เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว :