เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :