เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระห่วางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :