เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :