เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :