เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :