เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :