เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


ผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :