เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA


ส่วนที่4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :