เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.ก.เรื่องกำหนดมาตรการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด6การเพิ่มพูลประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.ก.เรื่องกำหนดมาตรการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด6การเพิ่มพูลประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :