เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :