เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


รายงานผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :