เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ประจำปีงบประะมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ประจำปีงบประะมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :