เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ขอความร่วมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอความร่วมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :