เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :