เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :