เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :