เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร สำหรับขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร สำหรับขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง"
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :