เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 28 กันยายน 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :