เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :