เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA


เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (พ.ศ.2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (พ.ศ.2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :