เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)ประจำปี 2565ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)ประจำปี 2565ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :