เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546


เผยแพร่แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่