เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 14 พ.ย. 2561 ]43
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 14 พ.ย. 2561 ]52
3 แบบฟอร์มสมัครโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [ 12 พ.ย. 2561 ]50
4 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [ 12 พ.ย. 2561 ]49
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ [ 12 พ.ย. 2561 ]50
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง [ 17 ต.ค. 2561 ]50
7 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]79
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายตกหล่น [ 28 ส.ค. 2561 ]85
9 ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปา [ 25 เม.ย. 2561 ]198
10 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย10 ส่วนที่1 [ 5 เม.ย. 2561 ]168
11 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย10 ส่วนที่2 [ 5 เม.ย. 2561 ]143
12 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย10 ส่วนที่3 [ 5 เม.ย. 2561 ]134
13 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย10 ส่วนที่4 [ 5 เม.ย. 2561 ]130
14 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย10 ส่วนที่5 [ 5 เม.ย. 2561 ]130
15 ประกาศรายชื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2561 ]177
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2561 ]167
17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการสรรหาและเลือกสรรฯ [ 19 มี.ค. 2561 ]150
18 รายงานการตรวจสอบระบบท่อเมนส่งน้ำประปาของหน่วยงานอื่น ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ชำรุด [ 9 มี.ค. 2561 ]174
19 การลดขั้นตอนการแสดงผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 [ 1 ก.ย. 2560 ]51
20 [ 5 พ.ค. 2559 ]164
 
หน้า 1|2|3