เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 


ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช07 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

    รายละเอียดข่าว

ราคากลาง  677,000  บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2561