เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่