เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546


จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่