เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯและราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯและราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่