เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่  ๙  ประจำปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖    ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16