เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖


งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖ วันที่  ๑-๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๔๘  คน  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  และวันที่  ๒ - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมกลุ่มแก่เยาวชน  ณ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16