เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน  ในวันอังคารที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16