เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๖  ในวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  มีหน่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านใหม่  ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีกิจกรรม  มอบธงสีขาวแก่ผู้นำชุมชน  ปฏิญาณตนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และเดินขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16