เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ครั้งที่  2  พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่  2 - 3 กรกฎาคม 2556 ณ  วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  (นักเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 , ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 ในสถานศึกษาเขตตำบลบ้านใหม่)
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16