เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช


วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ณ.อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติฯ 80 พรรษา
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16