เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมการใช้สารไอโอดีนในครัวเรือน


18  กรกฏาคม  2557 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน พร้อมแจกปลาหางนกยุงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และแจกเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก  และโรคเอ๋อ ให้ประชาฃนภายในตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16