เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมมีกิจกรรมบริการผู้สูงอายุตัดผม สักคิ้ว 3มิติฟรี  และบริการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยได้ตนเอง ณ.เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16