เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16