เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 นางสำรวย พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาล จ่ายเ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ภายในมีการบริการตัดผม สักคิ้วสามมิติ อาหาร เครื่องดื่ม บริการ และมีรถรับ-ส่งคอยบริการผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16