เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558


วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 บรรยากาศภายในมีบริการอาหารเครื่องดื่ม บริการตัดผม บริการสักคิ้ว 3 มิติ และให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-19
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22