เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จัดประชุมประชาคม "เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างตามโครงการการปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบ"


วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมประชาคม เรืองขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างตามโครงการการปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบ พร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ามะขามเฒ่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16