เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ ื11 มิถุนายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 และ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมสบาย
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16