เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ " บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง"


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสำรย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง" อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16