เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒


วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16