เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมมือกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป้นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนางสาวปาริชาติ  โพธิ์หนองคูณ บ้านเลขที่ 65 ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16